Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ATSIV – Advancing the Third Sector through Innovation and Variation


Στις 08 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του HIGGS στην Αθήνα η τελική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος ATSIV το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στον χώρο των ΜΚΟ στην Ελλάδα από τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος, κ. Σωτήρη Πετρόπουλο, ενώ παρουσιάστηκε το βασικό παραδοτέο του έργου, ένα serious game. Το ηλεκτρονικό αυτό παιχνίδι πρώτου προσώπου έχει την αποστολή εκπαίδευσης ενδιαφερομένων ατόμων από το οικοσύστημα των ΜΚΟ στα πεδία του Digital Marketing, Crowd-funding και Networking μέσα από ένα ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο.

Περισσότερα για το έργο και  τα αποτελέσματά του μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ngotraining.eu/.