Τελική Ημερίδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Blend In


Την Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στους φιλόξενους χώρους του HIGGS στην Αθήνα η τελική ημερίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Blend In – Intercultural Management and Communication for Youth Organisations. Το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και στο οποίο συντονιστής φορέας είναι το ΠΕΔΙΣ, αφορά στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού online παιχνιδιού στα ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής διαφορετικότητας. Ο χρήστης μέσα από έναν διασκεδαστικό τρόπο εισάγεται στο περίπλοκο ζήτημα της συναναστροφής με άτομα με διαφορετικό φυλετικό, πολιτιστικό ή εθνικό υπόβαθρο και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτύχει καλύτερη επικοινωνία και διασύνδεση με σχετικά άτομα.

Περισσότερα για το έργο και  τα αποτελέσματά του μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://blendinproject.eu/.