Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 (τελ. ενημ. 26-02-20)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 112η/23-5-19, στην 116η/22-7-19, στην 117η/27-8-19, στην 126η/12-12-19 και στην 129η/10-2-20 συνεδρίασή της, αλλαγές στη δομή του Προγράμματος Σπουδών και στο Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων για το 2019-2020.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση και να μελετήσουν το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2019-20. Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών 2019-20 είναι διαθέσιμος εδώ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως διαμορφώνεται για κάθε έτος εισαγωγής από το 2013-14 και ύστερα, με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει έως και το 2019-20, είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2013-14 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο παραμένει σε 6 μαθήματα και το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου παραμένει σε 48 (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας – ορολογίας Ι και ΙΙ στα Α΄ και Β΄ εξάμηνα). Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 6 μαθήματα. Τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται σε: Υποχρεωτικά Κορμού (Υ), Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (ΕΚ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).
 2. Από το Α΄ έως και το Δ΄ εξάμηνο το πρόγραμμα είναι ενιαίο και τα μαθήματα κοινά και υποχρεωτικά για όλους (μαθήματα Υποχρεωτικά Κορμού).
 3. Στο Ε΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος: Πολιτική Επιστήμη ή Διεθνείς Σχέσεις.
 4. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα κατεύθυνσης (Ε΄ έως Η΄), οι φοιτητές, δεν έχουν πια υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, αλλά καλούνται να επιλέξουν τόσο τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους όσο και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, ως εξής:
  • τα 3 μαθήματα της κατεύθυνσής τους ανά εξάμηνο από τη λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) στο εν λόγω εξάμηνο και
  • 3 μαθήματα από τη λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων «ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ) ανά περίοδο (Χειμ-Εαρ).
 1. Η ανωτέρω τροποποίηση της δομής του προγράμματος σπουδών ισχύει για όσους φοιτητές βρίσκονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών τους (από το 1ο έως και το 4ο έτος σπουδών).

Ο αριθμός μαθημάτων για λήψη πτυχίου διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση της δομής του προγράμματος σπουδών, τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου διαμορφώνονται για τους φοιτητές, που βρίσκονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών τους, ως εξής:

Αριθμός μαθημάτων
Έτος εισαγωγής Υποχρεωτικά (Υ) Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (ΕΚ) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Αγγλικά (ΞΓ) Σύνολο
2016 22 6 6 12 2 48
2017 22 12 12 2 48
2018 22 12 12 2 48
2019 22 12 12 2 48

Μαθήματα:

 1. Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων 2019-20 στα εξάμηνα σπουδών και στις περιόδους διδασκαλίας (Χειμ-Εαρ) αποτυπώνεται στο πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2019-20
 2. Η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2019-20.
 3. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.
 4. Τα μαθήματα που αλλάζουν περίοδο διδασκαλίας σε σχέση με ό,τι ίσχυε κατά το ακαδ. έτος 2018-19 είναι:
  • «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση»: θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (ΕΕ).
  • «Αρχές Δικαίου-Συνταγματικό Δίκαιο»: θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (Υ).
  • «Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ).
  • «Γαλλική ορολογία στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις Ι»: μετονομάζεται σε «Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες» και θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (ΕΚ).
  • «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων»: μετονομάζεται σε «Διαχείριση Κινδύνων» και  θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΕ).
  • «Διεθνές Δίκαιο»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (Υ).
  • «Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ).
  • «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη»: θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (Υ).
  • «Ελληνική Οικονομία»: θα διδάσκεται στο εξής στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ).
  • «Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (Υ).
  • «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών»: θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο (ΕΕ).
  • «Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΚ).
  • «Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (ΕΕ).
  • «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»: θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο (Υ).
 1. Τα μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά το 2019-20 αλλά θα γίνουν εξετάσεις για όσους τα οφείλουν είναι:
  • «Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις»: Θα διενεργηθούν μόνο εξετάσεις για όσους το οφείλουν στην εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  • «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης»: Θα διενεργηθούν μόνο εξετάσεις για όσους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2016-17 και νωρίτερα το οφείλουν στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  • «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση»: Θα διενεργηθούν μόνο εξετάσεις για όσους το οφείλουν στην εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  • «Ελληνική Οικονομία»: Θα διενεργηθούν μόνο εξετάσεις για όσους το οφείλουν στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου
 1. Τα μαθήματα που μετονομάζονται είναι:
  • «Γαλλική ορολογία στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις Ι»: μετονομάζεται σε «Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες» και θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο.
  • «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων»: μετονομάζεται σε «Διαχείριση Κινδύνων» και θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο
  • «Λήψη Αποφάσεων και Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών»: μετονομάζεται σε «Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών».
  • «Πολιτική Κοινωνιολογία Ι»: μετονομάζεται σε «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία».
  • «Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ»: μετονομάζεται σε «Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία».
  • «Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες»: μετονομάζεται σε «Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων».

7. Τα μαθήματα που παύουν να προσφέρονται ως Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) αλλά χαρακτηρίζονται και προσφέρονται από το 2019-20 ως «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ), είναι:

  • Ελληνική Οικονομία
  • Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα
  • Παγκόσμιες Διασπορές
  • Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις
  • Ψυχολογία των Επαναστάσεων

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2016-17 που είχαν επιλέξει κάποιο/κάποια από τα 6 ανωτέρω μαθήματα ως ΕΕ και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018-19, θα μπορούν πλέον να τα επιλέξουν ως ΕΚ στο 4ο έτος σπουδών τους.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015-16 και νωρίτερα, τα ανωτέρω μαθήματα συνεχίζουν να προσφέρονται ως ΕΕ.

  • Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων
  • Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
  • Εισαγωγή στη Γεωπολιτική

Μόνο οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2016-17, οι οποίοι είχαν επιλέξει κάποιο/κάποια από τα 3 ανωτέρω μαθήματα ως ΕΕ και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018-19, τα μαθήματα αυτά συνεχίζουν να προσφέρονται ως ΕΕ.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015-16 και νωρίτερα, τα ανωτέρω 3 μαθήματα συνεχίζουν να προσφέρονται ως ΕΕ.

8. Το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη» θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο. Για τους  εισακτέους 2018-2019, αντί αυτού του μαθήματος που το έχουν ήδη διδαχθεί, εντάσσεται στο Γ εξάμηνο σπουδών τους το μάθημα “Ελληνική Διπλωματική Ιστορία , 1821-1923”

9. Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2016-17 και νωρίτερα, οι οποίοι είχαν επιλέξει ως μάθημα ΕΕ το «Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες» και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018-19, μπορούν να συνεχίζουν να το επιλέγουν ως ΕΕ με τον τίτλο «Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων».

Εξακολουθούν να ισχύουν τα έξι ζεύγη μαθημάτων, εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο:

 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής
 • Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (μετονομασία του “Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”) → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το επόμενο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.

Οι αλλαγές ισχύουν από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα για κάθε έτος.