ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»: Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων και εγγραφές


Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
(Απόφαση 120ης /18-9-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

 

Επιτυχόντες/ούσες

Α/Α Επώνυμο Όνομα Βαθμολογία
1 Θεοδώρου Αντώνιος 66,0
2 Ματζαρίδου Αναστασία 63,5
3 Τσολιάκος Δημήτρης 59,5
4 Καρογιάννης Βασίλειος 58,8
5 Κουτσομπλιάς Σεραφείμ 58,1
6 Αγγελόπουλος Δημήτριος 56,2
7 Ζεμπερίδου Μαρία 55,4
8 Μπάτζιος Μιχαήλ 55,1
9 Πασχάλη-Σπηλιοπούλου Άννα 54,9
10 Μεταξάς Χαράλαμπος 54,3
11 Καρανάτσιος Δημήτριος 53,5
12 Κενανίδου Γεωργία 53,3
13 Καλογερόπουλος Φώτιος 52,1
14 Καραστεργίου Παρασκευή 52,0
15 Ρέτζου Σοφία 49,8
16 Αθανασόπουλος Αθανάσιος 47,8
17 Στεφανουδάκης Δημήτριος 46,0
18 Γενιτσαρίδης Βασίλειος 45,2
19 Αβδελίδου Αναστασία 45,0
20 Αναγνωστοπούλου Ελένη-Δήμητρα 42,2
21 Δημητρούσης Θωμάς 41,1
22 Καλέτσιος Δημήτριος 37,1
23 Μαλλιαρός Κωνσταντίνος 36,2

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019, έως την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, είτε δια ζώσης στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είτε με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Τετάρτη, 25/9/2019.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503 076435 367, ΙΒΑΝ: GR40 0172 5030 0055 0307 6435 367, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  -Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  -Αιτιολογία: «ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (0365)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
 6. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και στο ΦΕΚ 2743/τ.Β΄/3-7-2019.

Ώρες εγγραφών στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος: Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00-13:00.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Κόρινθος, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δ/ντης ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικήτας Κουτσούκης