Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη, 18 έως και Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr/.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Η αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/news/42913-18-09-19-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

 

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία και παραλαβή κωδικών

Για  την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μετά από την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο ΥΠΕΘ (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων από Δευτέρα, 23/9/2019, έως και Παρασκευή, 04/10/2019, και ώρες 11:00-13:00, οι ίδιοι ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΕΘ
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr
  6. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο παραλαβής των κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ
  7. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχει άλλος τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά, με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2774/τ.Β/2-9-2016:

“Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.”

Οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ.), οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και οι βεβαιώσεις εγγραφής θα χορηγηθούν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο και μετά από την παραλαβή των καταστάσεων των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας.