Εβδομάδα Προσαρμογής Νέων Φοιτητών/τριών

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα, 14-10-2019, έως την Πέμπτη, 17-10-2019, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 (Αίθουσα 1):

  • 13:00-14:00: Εξοικείωση με τις διοικητικές διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος και ενημέρωση για τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, της αίθουσας Η/Υ του Τμήματος και των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 (Αίθουσα 1):

  • 10:00-11:00: Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγητή Νικόλαο Τζιφάκη.
  • 13:00-14:00: Συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους του Συλλόγου Φοιτητών και του Συλλόγου Αποφοίτων.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 (Αίθουσα 1):

  • 13:00-14:00: Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος Βιβλιοθήκης.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία τους στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Τζιφάκης