Χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη σπουδών των πρωτοετών φοιτητών 2019-20

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου είναι διαθέσιμο εδώ και στον πίνακα ανακοινώσεων.
Οδηγός φοιτητών: Χρήσιμος Οδηγός για βασικές πληροφορίες. Διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στη γραμματεία και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: Φοιτητές →Οδηγός Φοιτητών (πατήστε εδώ)
Εβδομάδα προσαρμογής: Ενημερώσεις για το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία του Τμήματος. Η συμμετοχή των φοιτητών κρίνεται σημαντική για την ακαδημαϊκή τους πορεία στο Τμήμα. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ και στον πίνακα ανακοινώσεων.
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο): Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ μετά από την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης.
Δηλώσεις μαθημάτων:

 

Με ανακοίνωση θα οριστεί η περίοδος δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/login.asp)
Δηλώσεις συγγραμμάτων:

 

Με ανακοίνωση θα οριστεί η περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eudoxus.gr/.
Δωρεάν σίτιση:

 

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση και άλλα φοιτητικά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://foitmer.uop.gr/
Οδηγός Σπουδών 2019-20: Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητές→Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες→Κανονισμοί-Οδηγοί) (πατήστε εδώ)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προπτυχιακού: Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητές →Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες→Κανονισμοί-Οδηγοί) (πατήστε εδώ)