Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις βοηθών ερευνητών στο ΠΕΔιΣ

Το Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα» προκηρύσσει δύο (2) έμμισθες θέσεις βοηθών ερευνητών για το διάστημα Νοέμβριος 2019-Μάιος 2020.

Απαραίτητα προσόντα

  • Ιδιότητα του εν ενεργεία φοιτητή του Τμήματος
  • Ολοκλήρωση του 3ου έτους Σπουδών (επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 26/36 μαθήματα)
  • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων Microsoft Office (που να πιστοποιείται με αντίστοιχο πτυχίο)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσα (επίπεδο C2 που να πιστοποιείται με αντίστοιχο πτυχίο)

Επιθυμητά προσόντα

  • Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών»
  • Προηγούμενη ενασχόληση με τον χώρο των ΜΚΟ ως εθελοντές ή εργαζόμενοι
  • Πρακτική άσκηση σε ΜΚΟ
  • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στη συλλογή ποσοτικών δεδομένων

Αποζημίωση Βοηθών Ερευνητών

1.500 ευρώ μεικτά ανά θέση

Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων έως 20/10/2019 ηλεκτρονικά στο thales2@uop.gr. Θα ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων με επιλεγμένους υποψηφίους κατά τις οποίες θα πρέπει να προσκομιστούν τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις γραμματείας, αποδεκτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, κτλ).