Νέες δράσεις της Βιβλιοθήκης

Ενημερώνουμε ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • Αλλαγή σήμανσης ταξινομικών αριθμών: Στη σήμανση της θέσης των βιβλίων σε κάθε διάδρομο προστέθηκε ενδεικτική λίστα των θεματικών κατηγοριών που περιλαμβάνει ο διάδρομος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  • Κατάλογος ενδεικτικών θεματικών κατηγοριών: Στο χώρο της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε κατάλογο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες και τους ταξινομικούς αριθμούς τους, ώστε η αναζήτηση του υλικού που θέλετε να είναι ευκολότερη.
  • Κατάλογος συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2019-20: Στη βιβλιοθήκη διατίθεται κατάλογος συγγραμμάτων όλων των μαθημάτων του ακαδ. έτους 2019-2020 με τους ταξινομικούς αριθμούς τους. Ένα αντίτυπο όλων των συγγραμμάτων είναι πάντα διαθέσιμο, σε ξεχωριστό ράφι, μόνο για ανάγνωση στο χώρο της βιβλιοθήκης.
  • Σύνταξη Οδηγού «Βιβλιογραφικών Αναφορών»: Ενημερώνει για τον τρόπο σύνταξης των δύο βασικών τύπων βιβλιογραφικών αναφορών, Harvard και APA. Διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔιΣ (Χρήσιμα έντυπα).
  • Πρόταση για τον εμπλουτισμό της συλλογής: Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να προτείνουν τίτλους βιβλίων ή θεματικές κατηγορίες που πιστεύουν ότι θα ενισχύσουν την εκπαιδευτική γνώση και έρευνα και θα εμπλουτίσουν τη Βιβλιοθήκη. Διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔιΣ (Κανονισμοί – Οδηγοί).

Από τη Βιβλιοθήκη
Κόρινθος, 9/10/2019