Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών αποφοίτων ΠΕΔιΣ στις 26/11/19

Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, των ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων», «Μεσογειακές Σπουδές» και Διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν έως την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, στη Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (διαθέσιμη εδώ)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διαθέσιμη εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Ερωτηματολόγιο αποφοίτων (για προπτυχιακό διαθέσιμο εδώ, για μεταπτυχιακό διαθέσιμο εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού στον ιστότoπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (διαθέσιμη εδώ), ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1& Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Κόρινθος, 21/10/2019

 Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής θα ληφθούν φωτογραφίες για το αρχείο του Τμήματος και για την προβολή της τελετής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.