Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2013-2014

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2013-14

Πέμπτη, 20/2/2014, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.: Ι-3 (Νοταρά 38, Κόρινθος)
Εξεταζόμενο μάθημα: «Διεθνείς Σχέσεις»
Τρίτη, 25/2/2014, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.: Ι-3 (Νοταρά 38, Κόρινθος)
Εξεταζόμενο μάθημα: «Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη»
Πέμπτη, 27/2/2014, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.: Ι-3 (Νοταρά 38, Κόρινθος)
Εξεταζόμενο μάθημα: «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

Χάρτης: Αίθουσα Ι3 – Νοταρά 38

Οδηγίες

  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.