Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-20

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΙΣ). Εφόσον η/ο διδάσκων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασης που υποβάλλει. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

►Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Διδάσκων/ουσα Γνωστικά πεδία
Βανδώρος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Λαϊκισμός
 • Εξτρεμισμός
 • Δημοκρατία
Κλάψης, Αντώνης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • Διπλωματική ιστορία
 • Ελληνική εξωτερική πολιτική
 • Διεθνής οργάνωση
Κονιόρδος, Σωκράτης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Κοινωνικά ζητήματα/προβλήματα
 • Μετανάστευση
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία
Λαλαγιάννη, Βασιλική
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Πολιτισμικές σπουδές∙ γυναικεία γραφή
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας∙ μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά∙ πολιτική και λογοτεχνία
Μανώλη, Παναγιώτα
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
 • Περιφερειακή συνεργασία
 • Παγκοσμιοποίηση
 • Ανάπτυξη και Ασφάλεια
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
 • Εύξεινος Πόντος, Ρωσία
Μπότσιου, Κωνστανίνα
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • Ελληνική πολιτική ιστορία του 2ού αιώνα
 • Ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • Ελλάδα και διεθνής πολιτική στον 19ο και 20ό αιώνα
Παπαδημητρίου, Πύρρος
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • 4η βιομηχανική επανάσταση και προκλήσεις στη μακροοικονομική θεωρία,
 • 4η βιομηχανική επανάσταση και αγορά εργασίας,
 • Ανάπτυξη δεικτών και εργαλείων για την εκτίμηση των κοινωνικών
 • H έννοια της αξίας στην ψηφιακή εποχή
Παπάζογλου, Μάνος
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτικά Συστήματα»
 • Πολιτική Ηγεσία
 • Λειτουργία Κυβερνήσεων και Δημόσιες Πολιτικές

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο» ή με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος.  Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1,4,&5».

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (μόνο σε έντυπη αποστολή των δικαιολογητικών)