Ενημέρωση σχετικά με τα φοιτητικά e-mail

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το πανεπιστημιακό e-mail αρκετών φοιτητών είναι ανενεργό. Αυτό συμβαίνει όταν οι φοιτητές δεν συνδέονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο λογαριασμό e-mail που τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημασία του συστηματικού ελέγχου του φοιτητικού σας e-mail προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για δράσεις που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και ζητήματα που αφορούν άμεσα τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, η επικοινωνία των φοιτητών με τους διδάσκοντες και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης e-mail που έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο. Η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uop.gr/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, ενώ η εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού σας απαιτεί απλώς την είσοδο σας σε αυτόν.

Ο Πρόεδρος Τμήματος ΠΕΔιΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Τζιφάκης