Δηλώσεις μαθημάτων

Λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα δήλωσης μαθημάτων παρακαλούνται οι φοιτητές που προσπαθούν σήμερα να δηλώσουν τα μαθήματα τους, να προσπαθήσουν ξανά μέχρι το βράδυ να εισέλθουν στην πλατφόρμα δήλωσης.

Εάν το τεχνικό πρόβλημα συνεχίσει, τότε θα δοθεί παράταση μίας ημέρας στις δηλώσεις μαθημάτων.