Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων Erasmus+ και Erasmus Placement


Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις της Επιτροπής Erasmus για τους φοιτητές του τμήματος, στις οποίες θα συμμετάσχουν και φοιτητές Εrasmus προηγουμένων ετών μεταφέροντας τις εμπειρίες τους.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν:

  • Δευτέρα 4/11/2019 και ώρα 17:00 μ.μ. αίθουσα 3, στην ώρα του μαθήματος «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
  • Τρίτη 5/11/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. αίθουσα 3, στην ώρα του μαθήματος «Στρατηγικές Σπουδές»