Εγγραφές επιτυχόντων με το5%

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,  μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή από 4 Νοεμβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2019, από Τρίτη έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Για τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.