Πανεπιστήμιο της Κοινωνίας: Παραλαβή Βεβαιώσεων ακαδ. έτους 2018-19

Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν τον 4ο κύκλο διαλέξεων του Πανεπιστημίου της Κοινωνίας του ακαδ. έτους 2018-2019,  μπορούν να παραλάβουν  τη σχετική Βεβαίωση Επιμόρφωσης από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΕΔΙΣ καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00 και Πέμπτη 09:00-19:00.

Οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης χορηγούνται αυστηρά βάσει των παρουσιολογίων που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμμετέχοντες.