Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2019-20

Δευτέρα, 2/12/2019, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.: 1
Εξεταζόμενο μάθημα: «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη»
Δευτέρα, 9/12/2019, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.:1
Εξεταζόμενο μάθημα: «Διεθνείς Σχέσεις»
Τετάρτη, 11/12/2019, ώρα: 17:00-19:00, αιθ.: 1
Εξεταζόμενο μάθημα: «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

Οδηγίες

  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.