Μετεγγραφές 2019-2020: Κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούμενων μετεγγραφής

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για μετεγγραφή προς το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΘ, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 21/11/2019 έως και 29/11/2019 (εκτός από την Τρίτη, 26/11/19), ώρες 11:00-13:00 και να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, την ηλεκτρονική αίτηση που κατέθεσαν στο ΥΠΕΘ μαζί με τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν στην αίτησή τους για μετεγγραφή και για τα οποία μοριοδοτήθηκαν, σύμφωνα με την εγκύκλιο 159709/Ζ1/11-10-2019.

Η εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Κόρινθος, 20 Νοεμβρίου 2019
Από τη Γραμματεία ΠΕΔιΣ