Λειτουργία Γραμματείας στις 26/11/2019

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή λόγω της τελετής ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος.

Κόρινθος, 25 Νοεμβρίου 2019

Από τη Γραμματεία