Ορκωμοσία αποφοίτων ΠΕΔιΣ

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κορινθίων, η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Μεσογειακές Σπουδές» και «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και Διδακτόρων.

►Βραβεία Αριστείας και Εύφημος Μνεία

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν Βραβεία Αριστείας και Εύφημος Μνεία σε φοιτητές του Προπτυχιακού Πογράμματος Σπουδών όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα βραβεία έλαβαν οι εξής:

Βραβεία Αριστείας:

Χαϊντίνης Άγγελος (σειρά διάκρισης 1η):  Βραβείο Αριστείας με υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Εύφημος μνεία:

  • Κάκου Αγγελική: Εύφημος μνεία για την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το 1ο έτος σπουδών.
  • Μαρία Στάμου: Εύφημος μνεία για την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το 2ο έτος σπουδών.
  • Στο 3ο έτος σπουδών δεν υπήρξε φοιτητής που να πληροί τις προϋποθέσεις.

►Υποτροφίες αριστείας του ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”

Για πρώτη χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” απένειμε Υποτροφίες αριστείας για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών του, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και την απόφαση 125/26-11-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 τις υποτροφίες έλαβαν οι εξής:

Σειρά κατάταξης Ονοματεπώνυμο
1ος Γεώργιος Νάννος
2ος Βασίλειος Ζούμπος
3ος Γεώργιος Βλάχος

Φωτογραφίες από την τελετή: