Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Δεκ. 2019)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης το μήνα Δεκέμβριο 2019 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα, Τετάρτη 09:00 – 15:00
  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 – 20:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Δεκέμβριο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 4-12-2019 16:30 – 19:30
Παρασκευή, 6-12-2019 09:00– 21:00
Σάββατο, 7-12-2019 09:30 – 16:30

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 3/12/2019