Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων

Ανανέωση Εγγραφής

Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ετών πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους, στη Γραμματεία, στην αρχή κάθε εξαμήνου. (Νόμος 4009/2011)

Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο οι φοιτητές οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο Τμήμα τους για δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια υποβάλει σχετική αίτηση ανανέωσης εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2013-2014 στη Γραμματεία την περίοδο 20/2/2014 – 6/3/2014 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00, προσκομίζοντας οπωσδήποτε το τρίπτυχο. Η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ολοκληρώνεται με την υπογραφή και σφράγιση του τριπτύχου του φοιτητή από την Γραμματεία.

Περίοδος Ανανέωσης Εγγραφής:
20 Φεβρουαρίου 2014 – 6 Μαρτίου 2014,  10:00-12:00 στη Γραμματεία ΠΕΔιΣ

Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών γίνονται ♦ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ♦ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (υπάρχει σύνδεσμος και στην ιστοσελίδα του τμήματος).  Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/ Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχουν οδηγίες χρήσης.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr .

Κατά την δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ΚΑΙ τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014. (εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 6 του νόμου 4218 (ΦΕΚ 268 10/12/2013).

Περίοδος Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων:
18 Φεβρουαρίου 2014 – 28 Φεβρουαρίου 2014, μέσω StudentsWeb

Προσοχή:

 • Όσοι φοιτητές δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Μετά την Παρασκευή 28/02/2014 δεν θα είναι εφικτή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσωτης υπηρεσίας StudentsWeb.
 • Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των φοιτητών/τριών που έχουν εκκρεμότητες με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΕΔΙΣ δεν θα έχουν ισχύ έως ότου τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τη Βιβλιοθήκη.
 • Η Δήλωση μαθημάτων ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο.
  Βάση του νόμου τυχόν δήλωση μαθημάτων που υποβληθεί ηλεκτρονικά από φοιτητή χωρίς να γίνει και η ανανέωση εγγραφής (σφραγίδα στο τρίπτυχο) στο εαρινό εξάμηνο 2013-2014 έως και την προκαθορισμένη προθεσμία της 6/3/2014, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ.

Διευκρινήσεις – Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου και τα μαθήματα του Α εξαμήνου, στα οποία δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα όλων των προηγούμενων εξαμήνων (Α, Β και Γ).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του ΣΤ εξαμήνου και ένα (1) μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) όλων των προηγούμενων εξαμήνων (Α, Β, Γ, Δ και Ε).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους και μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου (σε περίπτωση που δεν δήλωσαν ή δεν επέτυχαν στο μάθημα επιλογής που δήλωσαν κατά το ΣΤ εξάμηνο) και τυχόν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα όλων των προηγούμενων εξαμήνων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που είναι «επί πτυχίω» μπορούν να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου και μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου (σε περίπτωση που δεν δήλωσαν ή δεν επέτυχαν στο μάθημα επιλογής που δήλωσαν κατά το ΣΤ και Η εξάμηνο) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΔΕΝ θα δηλώσουν το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Η καταχώρηση του εν λόγω μαθήματος στη δήλωσή τους θα γίνει από τη Γραμματεία, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους.