Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Ιαν. 2020)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης το μήνα Ιανουάριο 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα, Τετάρτη 09:00 – 15:00
  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 – 20:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Ιανουάριο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 08-01-2020 16:30 –19:30
Παρασκευή, 10-01-2020 9:00 – 21:00
Σάββατο, 11-01-2020 9:30 – 16:30
Τετάρτη, 15-01-2020 16:30 – 19:30
Παρασκευή, 17-01-2020 9:00 – 21:00
Σάββατο, 18-01-2020 9:30 – 16:30
Τετάρτη, 29-01-2020 16:30 – 19:30
Παρασκευή, 31-01-2020 9:00 – 21:00