Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου των ΠΜΣ και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, από 13:00 έως 16:00, πρόκειται να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος ΠΕΔιΣ για τη Συνέλευση Τμήματος.

Καλείστε οι ενδιαφερόμενοι ως προς την εφορευτική επιτροπή, να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και οι ενδιαφερόμενοι ως προς την υποψηφιότητα να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedis@uop.gr.