Αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις το 2019-2020

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφει και την αντιστοιχία μαθημάτων που επιθυμεί. Επισυναπτόμενα στην αίτηση, ο φοιτητής καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης
  2. Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, με περιγραφή του μαθήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση
  3. Βεβαίωση για το σύγγραμμα που διδάχθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα.

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν είναι 12. Ο βαθμός που θα λαμβάνει ο φοιτητής στην περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος προέλευσής του. Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο Τμήμα ΠΕΔΙΣ, τότε χάνει αυτομάτως το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει αίτηση, η διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτομάτως.

Δεν προβλέπεται αναγνώριση μαθημάτων, για το οποία δεν υπήρξε  προβιβάσιμος βαθμός  στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγνώριση μαθημάτων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι έως και 17 Φεβρουαρίου 2020.

Κόρινθος, 17 Ιανουαρίου 2020

Από τη Γραμματεία ΠΕΔιΣ