ΕΠΕΙΓΟΝ Υποβολή αίτησης σίτισης έως 31-01-20

Related image

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Όσοι φοιτητές, επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν από 01/02/2020, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αίτηση ή διορθώσουν την ήδη υποβληθείσα αίτηση τους, έως και την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 1:00μ.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Αυτή (για τους φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΠΑΠΕΛ)

και στην πλατφόρμα αυτή (για τους φοιτητές που προήλθαν στο ΠΑΠΕΛ μετά τη συγχώνευση από τα πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας) ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ στις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα αξιολογηθούν και θα γίνουν δεκτές ή μη μετά την πάροδο δύο μηνών περίπου. Από το τμήμα φοιτητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου