Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Φεβρ. 2020)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης τον μήνα Φεβρουάριο 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα, Τετάρτη 09:00 – 15:00
  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 – 20:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Φεβρουάριο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 05-02-2020 17:00 – 19:00
Σάββατο,08-02-2020 9:30 – 16:30
Τετάρτη, 12-02-2020 17:00 – 19:00
Τετάρτη, 19-02-2020 16:30 – 19:30
Παρασκευή, 21-02-2020 9:00 – 21:00
Σάββατο, 22-02-2020 9:30 – 16:30

 Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 04/02/2020