ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Με την υποστήριξη της

 

 

Τα Τμήματα:
– Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
– Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β΄/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανακοινώνεται ότι για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσει τμήμα του ΔΔΠΜΣ στον Πειραιά, με έναρξη φοίτησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-20 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 9 Μαρτίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019-20 είναι διαθέσιμα εδώ.

Από τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, το ΔΔΠΜΣ προγραμματίζει τη λειτουργία παράλληλων τμημάτων σε Κόρινθο, Πειραιά και Κομοτηνή.