Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΟΑΕΔ


Στο πλαίσιο του μαθήματος «Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα» (διδάσκων Επίκουρος Καθηγητής Σήφης Πλυμάκης), οι φοιτήτριες και φοιτητές επισκέφτηκαν τη κεντρική υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου. Τους φοιτητές υποδέχτηκε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, μαζί με στελέχη του φορέα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρουσιάστηκε στους φοιτητές η οργάνωση και η λειτουργία του φορέα, η συμβολή του στην προώθηση της απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς και το πλήθος των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στον ΟΑΕΔ κατά την τρέχουσα περίοδο. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην παρουσίαση των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών του φορέα για την προώθηση της δια βίου μάθησης και τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά από τα στελέχη του ΟΑΕΔ οι απαιτήσεις σε δεξιότητες και οι προκλήσεις των σύγχρονων αγορών εργασίας, για τους αποφοίτους των πανεπιστημίων.