Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Μαρ 2020)

Αναστολή λειτουργίας Βιβλιοθήκης Τμήματος ΠΕΔιΣ
(Από 11-03-2020 έως και 10-04-2020)

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΠΕΔιΣ αναστέλλεται για το κοινό για την περίοδο 11-03-2020 έως και 10-04-2020 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις περί αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Για την επιστροφή των δανεισμένων τεκμηρίων το χρονικό διάστημα των παραπάνω ημερών δεν θα υπολογίζεται στο διάστημα δανεισμού.

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης τον μήνα Μάρτιο 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα, Τετάρτη: 9:00 – 15:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 – 20:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Μάρτιο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 04-03-2020 16:30 – 19:30
Σάββατο,07-03-2020 9:30 – 16:30
Τετάρτη, 11-03-2020 16:30 – 19:30
Σάββατο,14-03-2020 9:30 – 16:30
Σάββατο, 28-03-2020 9:30 – 16:30

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 03/03/2020