ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία – Ανανέωση Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου

Οι εγγραφές των φοιτητών στο Β΄ εξάμηνο σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνονται από 25 Φεβρουαρίου 2014 έως 9 Μαρτίου 2014 στην Γραμματεία του Κοινού ΠΜΣ προσκομίζοντας αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης τραπέζης* της β’ δόσης διδάκτρων ύψους 1.500€ μαζί με την αίτηση ανανέωσης εγγραφής (► σε μορφή doc ◄).

Η κατάθεση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό:

5503 059329 472
IBAN : GR10 0172 5030 0055 0305 9329 472, της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» (0228) (β’ δόση)