Εκδήλωση ομίλου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Placement

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διοργανώνει συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.

H ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στην αίθουσα 1, Κτήριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων (Aριστοτέλους 1 & Λεωφ. Αθηνών).

Γραφείο Erasmus+ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου