Διακοπή παρεχόμενης Σίτισης λόγω διακοπών του Πάσχα 2020

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων, σας ενημερώνει ότι η παρεχόμενη σίτιση των φοιτητών θα διακοπεί –λόγω Πάσχα- σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 14 ημέρες, από τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την υπ. αριθμ 1031/28-01-20 σύμβαση σίτισης (αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελεί η διακήρυξη 4/2018, η υπ’ αριθμ.118/08.01.2019 σύμβαση, η υπ’ αριθμ. 10935/06.11.2019 Τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σίτισης).