#Μένουμε_Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή διδασκαλία στο τρέχον εαρινό εξάμηνο

Η πανδημία covid-19 αναπότρεπτα επηρέασε τη ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Προκάλεσε και την αναστολή της διδακτικής δραστηριότητας στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Ωστόσο, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων υπήρξε ένα από τα πρώτα ακαδημαϊκά Τμήματα στην Ελλάδα, το οποίο επέδειξε πλήρη ετοιμότητα για την αποκατάσταση της ομαλής διδακτικής δραστηριότητας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν στην απαίτηση οργάνωσης των μαθημάτων, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλία χωρίς να χαθεί καθόλου χρόνος. Ως προς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, η αντίστοιχη μετάβαση έγινε στις 23 Μαρτίου μετά από μια ολιγοήμερη περίοδο δοκιμών σε διαφορετικά λογισμικά και τεχνολογικές πλατφόρμες, με στόχο να επιλεγεί η βέλτιστη δυνατή λύση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, σε μαθήματα με αυξημένες απαιτήσεις συμμετοχής μεγάλου αριθμού φοιτητών. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ομοθύμως ανταποκρίθηκαν στις περιστάσεις παρέχοντας υψηλού επιπέδου διδασκαλία στα τέσσερα έτη του προπτυχιακού προγράμματος και στα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Στην προσπάθειά μας αυτή στάθηκαν αρωγοί οι ίδιοι οι φοιτητές μας, οι οποίοι υποστήριξαν εμπράκτως και με ενθουσιασμό τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στα μαθήματα παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο (άνω του 80% των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα). Ταυτόχρονα, οι φοιτητές αξιοποιούν πλήρως το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό το οποίο συνοδεύει τη διδασκαλία, όπως ψηφιακά συγγράμματα και επιστημονικά κείμενα, τις σημειώσεις των παραδόσεων, τους συνδέσμους σε σημαντικές πηγές δεδομένων και ενημέρωσης και τις ασκήσεις και εργασίες οι οποίες προβλέπονται.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΠΕΔΙΣ επέδειξε επιχειρησιακή ετοιμότητα, γιατί επί σειρά ετών ενσωματώνει ψηφιακές λειτουργίες στην ακαδημαϊκή και διοικητική δραστηριότητά του. Όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος είχαν ήδη καθιερώσει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, κατά τρεις εβδομάδες ανά εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους για την οργάνωση κάθε μαθήματος, την εκπόνηση και υποβολή εργασιών και τη συνεργασία με τους καθηγητές, ενώ διεκπεραιώνουν τις περισσότερες υπηρεσίες της Γραμματείας μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο καινοτόμος τρόπος οργάνωσης του Τμήματος διατηρείται χάριν της εγρήγορσης της Συνέλευσης, η οποία επιλαμβάνεται άμεσα και προωθεί συστηματικώς ένα αποτελεσματικό και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας, καθώς και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος, το οποίο αναπτύσσει διαρκώς νέες δεξιότητες και εκπληρώνει με αφοσίωση τα καθήκοντά του.

Το Τμήμα επιδεικνύει μία διαχρονική και σταθερή προσήλωση σε υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα. Όπως σημείωνε στην έκθεσή της (2014) η  Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας «η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το τμήμα για την προαγωγή της μάθησης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη». Η ίδια Αρχή, στο πλαίσιο της πιστοποίησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαπίστωσε (2019), ότι το τελευταίο, αποτελεί ένα επιστημονικά και λειτουργικά άρτιο πρόγραμμα καλύπτοντας με ουσιώδη τρόπο τις σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τα αναντικατάστατα οφέλη της εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας, θεωρούμε ότι η τρέχουσα κρίση ανέδειξε τις νέες δυνατότητες ακαδημαϊκής διδασκαλίας και συνεργασίας καθηγητών-φοιτητών. Ευελπιστούμε ότι τα στοιχεία αυτά θα παγιωθούν στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων νέων επιστημόνων.