Πρακτική Άσκηση Erasmus: Συνεργασία με όμιλο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής-Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης Erasmus (χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-21)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus http://erasmus.uop.gr/  έχει ανακοινωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus “Πρακτική Άσκηση” (Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2020-2021) μέσω αυτής της συνεργασίας.