Πανεπιστήμιο της Κοινωνίας: Βεβαιώσεις συμμετοχής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Λόγω των έκτακτων περιστάσεων και των συνακόλουθων περιορισμών που επέβαλε η επιδημία του κορωνοϊού, οι φετινές διαλέξεις του Πανεπιστημίου της Κοινωνίας δεν στάθηκε δυνατόν να ολοκληρωθούν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 9 από τις συνολικά 14 διαλέξεις. Με αυτά τα δεδομένα, βεβαιώσεις συμμετοχής θα χορηγηθούν σε όσους/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν τουλάχιστον 7 από τις 9 πραγματοποιηθείσες διαλέξεις. Η παράδοση των βεβαιώσεων θα γίνει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (θα υπάρξει εν καιρώ ειδική ανακοίνωση), περίοδο κατά την οποία, εφόσον όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος διαλέξεων του Πανεπιστημίου της Κοινωνίας.