Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΙΣ). Εφόσον η/ο διδάσκων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασης που υποβάλλει. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

►Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Διδάσκων/ουσα Γνωστικά πεδία
Βανδώρος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Δημοκρατία και Εξτρεμισμός
 • Δημοκρατία και Λαϊκισμός
 • Διαβουλευτική Δημοκρατία
Κλάψης, Αντώνης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • Πολιτική και διπλωματική ιστορία
 • Ελληνική εξωτερική πολιτική
 • Διεθνής οργάνωση
Κονιόρδος, Σωκράτης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Κοινωνικά ζητήματα/προβλήματα/διακρίσεις,
 • Μετανάστευση από την Ελλάδα,
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία  (κοινωνική κατασκευή και μετασχηματισμοί στην εργασία, σχόλη, κληρονομιά, εμπιστοσύνη, αξίες και κατανάλωση).
Λαλαγιάννη, Βασιλική
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Πολιτισμικές σπουδές,  γυναικεία γραφή
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας, μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά, πολιτική και λογοτεχνία
Μπότσιου, Κωνσταντίνα
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • Ελληνική πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία του 20ού αιώνα
 • Ιστορία της ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης και ενοποίησης
 • Ελλάδα και διεθνής πολιτική στον 19ο και 20ό αιώνα
Πετρόπουλος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»
 • Αναδυόμενες δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Κοινωνία Πολιτών και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Πλυμάκης, Σήφης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Δημόσιες Πολιτικές»
 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις
 • Οργανωσιακή Αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα
 • Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα και εναλλακτικά μοντέλα παροχής δημόσιων υπηρεσιών

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά. Η περίοδος των υποβολών είναι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Οι υποβολές αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος. Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1,4 & 5»

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (μόνο σε έντυπη αποστολή των δικαιολογητικών)