Οδηγίες/Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2019-20 (τελ. ενημ. 22/6/20))

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 3 της 173ης/27-5-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την απόφαση της 133ης/11-5-2020 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔιΣ και το ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020, οι εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2019-20 θα διενεργηθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δείτε την απόφαση της 173ης/27-5-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ.

Tο πρόγραμμα της εξεταστικής έχει ήδη δημοσιευθεί στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/?page_id=936.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, για να συμμετέχετε στις εξετάσεις, θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά τα ακόλουθα και να κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες:

1. Δήλωση συμμετοχής φοιτητών/τριών* στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 στην «ειδική εφαρμογή» στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/.

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://di.uop.gr/odigies-symplirosis-tis-dilosis-symmetoxis-stin-eks-apostaseos-eksetasi

Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε την ανωτέρω δήλωση, δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

2. Απαραίτητη εγγραφή φοιτητών στο eclass του κάθε μαθήματος

Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο eclass κάθε μαθήματος που έχετε δηλώσει.

3. Τρόποι εξ αποστάσεως εξέτασης

H τελική εξέταση, σε όσα μαθήματα αυτή προβλέπεται, θα γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους ή συνδυασμό αυτών:

Κωδ. Τρόπος αξιολόγησης
Α Εξ αποστάσεως – Προφορικές
Β Εξ αποστάσεως-Γραπτές εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία
Γ Εξ αποστάσεως-Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Μπορείτε να δείτε τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος στο πρόγραμμα της εξεταστικής.

3.1. Οδηγίες για τη διενέργεια κάθε τρόπου αξιολόγησης

Α. Εξ αποστάσεως – Προφορικές:

 • Ο διδάσκων* θα ζητήσει με ανακοίνωση στο eclass του μαθήματός του να δηλώσετε την επιθυμία σας να εξεταστείτε και να επιλέξετε μια από τις προτεινόμενες ώρες εξέτασης (πχ. 10:00-10:30, 10:30-11:00 κ.ο.κ.). Η δήλωση γίνεται στο e-class, στο πεδίο “Ομάδες χρηστών” σε προθεσμία που ορίζεται και ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα.
 • Την ώρα της εξέτασης ο διδάσκων θα ανακοινώσει στα μέλη κάθε ομάδας εξεταζόμενων φοιτητών τον σύνδεσμο Webex για τη σύνδεσή τους.
 • Για τη σύνδεση απαιτείται η χρήση υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο (συνίσταται η χρήση δικτύου LAN – όχι σύνδεση μέσω wi-fi), με εγκατεστημένο μικρόφωνο και κάμερα, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά κα’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Οι εγγεγραμμένοι στην ομάδα χρηστών φοιτητές θα πρέπει να συνδεθείτε στο Webex εγκαίρως, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πριν από την έναρξη της εξέτασης. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται ατομικά με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και την ανοικτή κάμερά σας σε όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.
 • Η αδυναμία άμεσης οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας σας με τον διδάσκοντα ισοδυναμεί με μη συμμετοχή στην προφορική εξέταση.
 • Για την αποφυγή της προβολής του περιβάλλοντα χώρου σας μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θολώματος υποβάθρου (blur my background), σε όσα συστήματα το παρέχουν.

Β. Γραπτές εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία (με επιτήρηση μέσω κάμερας):

 • Ο διδάσκων θα ζητήσει με ανακοίνωση στο eclass του μαθήματός του να δηλώσετε την επιθυμία σας να εξεταστείτε και να επιλέξετε μια εικονική αίθουσα (πχ. εικονική αίθουσα 1, εικονική αίθουσα 2 κ.ο.κ.). Η δήλωση γίνεται στο e-class, στο πεδίο “Ομάδες χρηστών” σε προθεσμία που ορίζεται και ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα.
 • Κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε μία εικονική τάξη μέσω Webex, για την οποία ορίζεται επιτηρητής.
 • Ο επιτηρητής θα ανακοινώσει στα μέλη της ομάδας του τον σύνδεσμο Webex για τη σύνδεση και θα κάνει τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται ατομικά με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και την διαρκώς ανοικτή κάμερά σας σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Η αδυναμία άμεσης οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας σας με τον επιτηρητή ισοδυναμεί με μη συμμετοχή στην εξέταση.
 • Για τη σύνδεση απαιτείται η χρήση υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο (συνίσταται η χρήση δικτύου LAN – όχι σύνδεση μέσω wi-fi), με εγκατεστημένο μικρόφωνο και κάμερα, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά κα’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Ο διδάσκων αναρτά τα θέματα στο e-class με τη μορφή ανακοίνωσης.
 • Υποβάλλετε την απάντησή σας στο eclass, στο πεδίο «Εργασίες» σε χρονικό περιθώριο που ορίζει ο διδάσκων και σύμφωνα με τις οδηγίες του.
 • Η απάντηση υποβάλλεται πληκτρολογημένη στο φύλλο εξέτασης, αυστηρά μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί, με ακρίβεια λεπτού. Καθώς το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου και ο χρόνος πληκτρολόγησης δεν είναι ίδια για όλους τους φοιτητές, δεν θα ληφθεί υπόψη η επιμέλεια των κειμένων (π.χ. γίνεται δεκτή η πληκτρολόγηση με κεφαλαία).
 • Οι απαντήσεις θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί σε έγγραφο κειμενογράφου (πχ. Microsoft word ή open office), όχι pages, και θα ελεγχθούν από το σύστημα Turnitin για κειμενική ομιοότητα (λογοκλοπή). Χειρόγραφες απαντήσεις (πχ. ως εικόνα/φωτογραφία) δεν θα γίνουν δεκτές.

 Γ. Εξ αποστάσεως- Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών:

 • Ο διδάσκων θα ζητήσει με ανακοίνωση στο eclass του μαθήματός του να δηλώσετε την επιθυμία σας να εξεταστείτε και να επιλέξετε μια ομάδα (πχ. 10:00-10:30, 10:30-11:00 κ.ο.κ). Η δήλωση γίνεται στο e-class, στο πεδίο “Ομάδες χρηστών” σε προθεσμία που ορίζεται και ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα. H  εγγραφή σε ομάδες θα εφαρμοστεί κυρίως σε μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών και πάντα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του διδάσκοντα.
 • Την ώρα της εξέτασης της ομάδας εισέρχεστε στο eclass με τους προσωπικούς σας κωδικούς (ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται μέσω του username σας) και υποβάλλετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» στο χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί από τον διδάσκοντα.

4. Λοιπά Οργανωτικά Ζητήματα

Τα κινητά τηλέφωνα των φοιτητών πρέπει να είναι κλειστά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που αντιγράφουν ή επικοινωνούν (κατά τη διάρκεια των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.

Τυχόν βιντεοσκόπηση της διαδικασίας εξέτασης από την πλευρά του φοιτητή αποτελεί παράνομη πράξη.

5. Διαχείριση Τεχνικών Δυσκολιών

Με ευθύνη των φοιτητών θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος από την πλευρά των υποδομών που χρησιμοποιεί ο εξεταστής (π.χ. γενικευμένο πρόβλημα με το σύστημα τηλεδιάσκεψης ή με το e-class) πρέπει να προβλεφθεί επανάληψη του εξεταζόμενου μαθήματος.

Καταγράφονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

   
Πιθανό πρόβλημα Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Διακοπή ρεύματος/δικτύου στο Πανεπιστήμιο Επαναπρογραμματισμός εξέτασης
Υπερφόρτωση υπηρεσίας είτε εσωτερικής (πχ. e-class server) είτε εξωτερικής (Teams, WebEx) Επαναπρογραμματισμός εξέτασης και κατανομή φόρτου με επιμερισμό ομάδων.
Βλάβη υπηρεσίας (πχ. e-class) Επαναπρογραμματισμός μετά την αποκατάσταση ή προσφυγή σε άλλη μέθοδο
Διακοπή ρεύματος/δικτύου του διδάσκοντα Επαναπρογραμματισμός

6. Φοιτητές με απόφαση Συνέλευσης για προφορική εξέταση

Οι φοιτητές, για τους οποίους υπάρχει ήδη απόφαση Συνέλευσης για προφορική εξέταση στα μαθήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

7. Βεβαίωση προσέλευσης στην εξέταση

Όσοι/ες θέλετε βεβαίωση προσέλευσης στη εξέταση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στη γραμματεία (pedis@uop.gr), η οποία θα ελέγξει τα παρουσιολόγια που λαμβάνει από τους διδάσκοντες μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης και θα σας αποστείλει τη βεβαίωση σκαναρισμένη στο φοιτητικό σας e-mail εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

*Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ο όρος «φοιτητές» εννοώντας όλους τους φοιτούντες ανεξαρτήτως φύλου και ο όρος «διδάσκων» ή «διδάσκοντες» εννοώντας όλους τους διδάσκοντες ανεξαρτήτως φύλου)