Σταδιακή επαναλειτουργία υπηρεσιών της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Παραρτημάτων της

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/19.06.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ΒΙΚΕΠ και τα Παραρτήματά της θα επαναλειτουργήσουν από 22.06.2020 ως εξής:

Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω  τηλεφώνου ή e-mail.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών και η χρήση του αναγνωστηρίου, παρά μόνο η επίσκεψή τους ως το χώρο εισόδου για το δανεισμό ή την επιστροφή υλικού.

Ωράριο λειτουργίας

Περιορισμένο ωράριο εξυπηρέτησης κοινού αποκλειστικά για την κυκλοφορία του υλικού (δανεισμός και επιστροφές).

Ωράριο προσέλευσης κοινού: 9:00  – 14:30

Δανεισμός

Ο δανεισμός θα πραγματοποιείται με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι χρήστες θα προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη μόνο όταν λάβουν απαντητικό μήνυμα ότι το υλικό είναι έτοιμο προς παράδοση και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το προσωρινό ωράριο λειτουργίας, ώστε να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις και συνωστισμός.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.

Επιστροφές

Οι επιστροφές υλικού θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.

Το υλικό που επιστρέφεται θα είναι διαθέσιμο για νέο δανεισμό μετά την πάροδο του ενδεδειγμένου χρόνου απομόνωσης.

Ένδειξη για τη διαθεσιμότητά του θα εμφανίζεται στον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ.

 Διαδανεισμός

Διαδανεισμός υλικού από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες θα πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά από τις συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες και με τους κανόνες/όρους που αυτές θα υποδείξουν.

Κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών

Η κατάθεση μεταπτυχιακών, διδακτορικών διατριβών καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων θα εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή e-mail) με την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος όπου υπάγεται ο φοιτητής.

 Χορήγηση Βεβαιώσεων

Η χορήγηση βεβαιώσεων για τη λήψη πτυχίου θα εξακολουθήσει να ρυθμίζεται υπηρεσιακά σε επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με τη Γραμματεία του Τμήματός του.

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό θα παραμείνει ενεργή η εξ αποστάσεως πρόσβαση  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη μέσω της υπηρεσίας UOP VPN και της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης AAI μέσω του Shibboleth (Οδηγός ψηφιακής πρόσβασης μέσω Shibboleth).

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προσφέρουν πρόσβαση σε:

(https://www.heal-link.gr/)

_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα περιοδικά

_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα βιβλία

_ Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

(https://www.kallipos.gr/el/)

_ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα μέσω της υπηρεσίας Κάλλιπος

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΕΠ καθώς επίσης και οδηγοί προς διευκόλυνση των μελών (http://library.uop.gr/2015-11-20-12-33-01).

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τη  Βιβλιοθήκη γίνεται τηλεφωνικά (2741040041) ή με e-mail (lib.pedis@uop.gr ).

Από τη Βιβλιοθήκη