ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-21 (τμήμα Κομοτηνής)

Με την υποστήριξη της

 

 

Τα Τμήματα:
– Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
– Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β΄/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για το τμήμα Κομοτηνής έχει ανακοινωθεί και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-21 για το τμήμα Κομοτηνής είναι διαθέσιμα εδώ.