Το ΠΕΔΙΣ συμμετέχει στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, διοργανώνοντας συνεδρία με τίτλο «Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο».

 

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, ώρα 16:00

Διαδικτυακή αναμετάδοση μέσω του: www.rgc.gr

Συντονιστής: Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σύντομη Παρέμβαση: Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ομιλητές:

Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρίκα Καραγιάννη, Επισκέπτρια Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αναστάσιος Βάλβης, Εντεταλμένος Διδάσκων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου