Ανακοίνωση για την ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΕΔΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω COVID-19 δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος (προπτυχιακού προγράμματος, μεταπτυχιακών προγραμμάτων (“Διακυβέρνηση και δημόσιες Πολιτικές”, “Μεσογειακές Σπουδές”, “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”) και διδακτορικού προγράμματος) που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2019-20 έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το πτυχίο τους από τη Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μετά το πέρας της 31ης Ιουλίου 2020.

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Α. Να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email έως τη Δευτέρα, 13/7/2020, τα εξής:

  1. συμπληρωμένη την Αίτηση Λήψης Πτυχίου (διατίθεται εδώ)
  2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διατίθεται εδώ)
  4. Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στα αντίστοιχα email, ως εξής:

  • pedis@uop.gr (για προπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες)
  • pms-pedis@uop.gr (για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
  • pms-med@uop.gr (για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»)
  • pms-ppsa@uop.gr (για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»)

Β. Επιπλέον, να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, έως και τη Δευτέρα, 20/7/2020, τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο* (Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/)
  2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Γ. Να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου  https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el.
Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 96126).

Το πτυχίο και τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά τις 31 Ιουλίου 2020 (θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία).

*Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.