Αναβάθμιση Συστήματος Γραμματειών

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Γ. Λέπουρα,  σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 θα διακοπεί η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Γραμματειών λόγω μεταφοράς σε νέο υπολογιστή και αναβάθμισής του σε νέα έκδοση. Από τη διακοπή θα επηρεαστεί το σύστημα Γραμματειών και το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες όπως e-class θα λειτουργούν κανονικά.

Από τη Γραμματεία