ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”: Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2020-21 και διαδικασία εγγραφής


ΠΜΣ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
(Απόφαση 136ης /20-7-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

 

Επιτυχόντες/ούσες :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1 ΔΔΠ141/22-06-2020 89
2 ΔΔΠ135/15-06-2020 85
3 ΔΔΠ139/22-06-2020 82
4 ΔΔΠ128/10-06-2020 82
5 ΔΔΠ151/30-06-2020 81
6 ΔΔΠ144/24-06-2020 81
7 ΔΔΠ154/30-6-2020 80
8 ΔΔΠ169/30-6-2020 80
9 ΔΔΠ160/30-6-2020 79
10 ΔΔΠ134/15-06-2020 79
11 ΔΔΠ122/3-06-2020 79
12 ΔΔΠ131/11-06-2020 79
13 ΔΔΠ166/30-6-2020 79
14 ΔΔΠ142/22-06-2020 77
15 ΔΔΠ140/22-06-2020 77
16 ΔΔΠ157/30-6-2020 77
17 ΔΔΠ129/11-06-2020 76
18 ΔΔΠ146/25-06-2020 76
19 ΔΔΠ147/26-06-2020 76
20 ΔΔΠ149/30-06-2020 76
21 ΔΔΠ137/19-06-2020 76
22 ΔΔΠ173/30-6-2020 74
23 ΔΔΠ152/30-06-2020 74
24 ΔΔΠ162/30-6-2020 73
25 ΔΔΠ156/30-6-2020 73
26 ΔΔΠ158/30-6-2020 72
27 ΔΔΠ175/30-6-2020 72
28 ΔΔΠ174/30-6-2020 72
29 ΔΔΠ172/30-6-2020 71
30 ΔΔΠ123/3-06-2020 70
31 ΔΔΠ163/30-6-2020 70
32 ΔΔΠ119/5-05-2020 70
33 ΔΔΠ133/15-06-2020 70
34 ΔΔΠ148/26-06-2020 70
35 ΔΔΠ171/30-6-2020 70
36 ΔΔΠ136/17-06-2020 69
37 ΔΔΠ153/30-6-2020 68
38 ΔΔΠ165/30-6-2020 67
39 ΔΔΠ155/30-6-2020 67
40 ΔΔΠ161/30-6-2020 67

Επιλαχόντες/ούσες:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΔΔΠ167/30-6-2020 66
2 ΔΔΠ164/30-6-2020 64
3 ΔΔΠ150/30-06-2020 63
4 ΔΔΠ168/30-6-2020 62
5 ΔΔΠ127/10-6-2020 61
6 ΔΔΠ121/3-06-2020 60

Απορριπτέοι/ες:

A/A ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΔΔΠ 159/30-6-2020 ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
2 ΔΔΠ 170/30-6-2020 ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
3 ΔΔΠ176/30-6-2020 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”).

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για εγγραφή σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-058837-784, IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (0364)

 

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)

Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/3-7-2020).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Κόρινθος, 21 Ιουλίου 2020

Ο Δ/ντης ΠΜΣ

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας