Παράταση στη δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου έως τις 28/8/20

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 28/8/2020.

Η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και τους διδάσκοντες στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr

Μπορείτε εδώ να δείτε την αρχική ανακοίνωση.