Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2020-21

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr/, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Η αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι διαθέσιμη εδώ.

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής με ταυτοπροσωπία

Για  την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μετά από την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο ΥΠΕΘ (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων τα ακόλουθα, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους: 

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΕΘ
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
  3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr
  5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχει άλλος τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά, με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2774/τ.Β/2-9-2016:
“Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.”

Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωναιού COVID-19 και τη διευκόλυνση των φοιτητών συστήνεται η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών να γίνει ταχυδρομικά (έως την 1η Οκτωβρίου 2020), στη διεύθυνση της Γραμματείας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος).

Βήμα 3ο: Χορήγηση κωδικών πρόσβασης και βεβαιώσεων εγγραφής

Οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και οι βεβαιώσεις εγγραφής θα χορηγηθούν μετά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει/αποστείλει οι φοιτητές με τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για την ολοκλήρωση της εγγραφής.