ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”: Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2020-21 (2η πρόσκληση) και διαδικασία εγγραφής


ΠΜΣ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (2η πρόσκληση)
(Απόφαση 138ης /23-9-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Επιτυχόντες :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1 ΔΔΠ16/16-9-2020 88
2 ΔΔΠ 6/9-9-2020 87
3 ΔΔΠ 19/16-9-2020 76
4 ΔΔΠ 10/11-9-2020 75
5 ΔΔΠ 13/16-9-2020 74
6 ΔΔΠ 9/11-9-2020 74
7 ΔΔΠ 21/16-9-2020 74
8 ΔΔΠ 14/16-9-2020 74
9 ΔΔΠ 15/16-9-2020 74
10 ΔΔΠ 11/16-9-2020 74

Επιλαχόντες:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΔΔΠ 17/16-9-2020 65
2 ΔΔΠ 12/16-9-2020 60

Απορριπτέοι:

A/A ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΔΔΠ 18/6-9-2020 ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβίου 2020, έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”).

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για εγγραφή σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-058837-784, IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (0364)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)

Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/3-7-2020).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Κόρινθος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δ/ντης ΠΜΣ

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας