ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”: Κατάταξη υποψηφίων 2020-21

Κατάταξη υποψηφίων

ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
(Απόφαση 138ης /23-9-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Επιτυχόντες 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Βαθμολογία
1 ΠΠΣΑ93/8-8-2020 71
2 ΠΠΣΑ110/31-8-2020 68
3 ΠΠΣΑ91/4-8-2020 67
4 ΠΠΣΑ106/26-8-2020 67
5 ΠΠΣΑ92/5-8-2020 64
6 ΠΠΣΑ104/21-8-2020 62
7 ΠΠΣΑ72/5-6-20 62
8 ΠΠΣΑ94/9-8-2020 62
9 ΠΠΣΑ80/16-7-2020 62
10 ΠΠΣΑ101/18-8-2020 59
11 ΠΠΣΑ67/25-5-20 58
12 ΠΠΣΑ90/30-7-2020 58
13 ΠΠΣΑ95/11-8-2020 57
14 ΠΠΣΑ98/17-8-2020 56
15 ΠΠΣΑ97/13-8-2020 56
16 ΠΠΣΑ89/28-7-2020 56
17 ΠΠΣΑ74/18-6-20 55
18 ΠΠΣΑ102/19-8-2020 53
19 ΠΠΣΑ99/17-8-2020 53
20 ΠΠΣΑ105/21-8-2020 51
21 ΠΠΣΑ78/16-7-2020 51
22 ΠΠΣΑ103/20-8-2020 49
23 ΠΠΣΑ107/27-8-2020 49
24 ΠΠΣΑ96/12-8-2020 48
25 ΠΠΣΑ79/16-7-2020 45

Επιλαχόντες

Α/Α Αρ. Πρωτ. Βαθμολογία
1 ΠΠΣΑ112/31-8-2020 44
2 ΠΠΣΑ100/18-8-2020 43
3 ΠΠΣΑ109/31-8-2020 40

Απορριπτέοι 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Λόγος απόρριψης
1 ΠΠΣΑ73/9-6-2020 Βαθμολογία μικρότερη του 40
2 ΠΠΣΑ111/31-8-2020 Βαθμολογία μικρότερη του 40
3 ΠΠΣΑ108/31-8-2020 Δεν διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών επιπέδου C1 και δεν συμμετείχε στην σχετική εξέταση γλωσσομάθειας

Όλοι οι υποψήφιοι ειδοποιούνται με προσωπικό e-mail για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους και οι επιτυχόντες για τη διαδικασία εγγραφής τους.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Κόρινθος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο Δ/ντης ΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικήτας Κουτσούκης