«Πανεπιστήμιο της Κοινωνίας»: Μεταφορά έναρξης διαλέξεων από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο

Λόγω των εξαιρετικών υγειονομικών περιστάσεων που δημιουργούνται εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), οι διαλέξεις του «Πανεπιστήμιο της Κοινωνίας» δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η έναρξή τους μεταφέρεται για το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες να μπορέσουν να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση συμμετοχής.